torsdag 25 juni 2015

Lag om arvs- och förmögenhetsskatt skapar rikemansuppror i Ecuador

De flesta av Ecuadors byggnadsarbetare, som de tre på bilden, har en minimilön på 354 dollar per månad.
Guillermo Lasso, som leder rikemansuppropet mot den nya blygsamma arvs- och förmögenhetsskatten hade
en lön år 2014 motsvarande 28 000 arbetare inkomster.Lag om arvs- och förmögenhetsskatt skapar rikemansuppror i Ecuador
Av Dick Emanuelsson
TEGUCIGALPA / 2015-06-19 / “Stoppa stölden av våra familjer i Ecuador, dra tillbaka lagförslaget och skydda våra arv”. Så har det hörts i Ecuador de senaste två veckorna när den politiska högeroppositionen gått ut i våldsamma demonstrationer på Quitos gator.
Bakgrunden är en ny lag om arvs- och förmögenhetsskatt i landet. Den nuvarande är från 1927 och är en av de lagar, säger president Rafael Correa, som har cementerat ojämlikheten i det andinska landet.
Bara två (2) procent av Ecuadors medborgare kommer att ”drabbas” när lagen införs. Än är det dock inte säkert för förra måndagen, efter att tiotusentals sympatisörer till regeringen Correa demonstrerade sitt stöd för lagen, överraskade presidenten senare på kvällen i ett nationellt tal till nationen där han uppgav att lagen tills vidare dras tillbaka för att ge plats för en seriös debatt om innehållet.
Det är direkta arv för bröstarvingar (barn, föräldrar, mor- och farföräldrar) och andra som mottar ett arv på över 35.000 dollar som ska beskattas. Så här ser stegen ut:
  • 35.000-70.800 dollar betalar arvingen en skatt på 2,5%.
  • 70.800-141.600 dollar 7,5 %.
  • 141.600-283.200 dollar 17,5 %.
  • 283.200-566.400 dollar 32,5%.
  • 566.400 dollar och uppåt betalar 47,5 %.
Dessa skattesatser tillämpas endast på två (2) procent av ecuadorianska medborgare enligt myndigheternas uppgifter och statistik. Det handlar inte om en lag som ska dra in skatter utan för att fördela landets rikedomar över fler ecuadorianer.
Guillermo Lasso (trea från höger) och topparna av den ecuadorianska högeroppositionen demonstrerar mot den
progressiva regeringens demokratiska försök att utjämna klassorättvisorna i det andinska landet. Som bankdirektör
tjänade han 77 000 dollar per månad, att jämföra med dagens minimilön på 354 dollar per månad.
Foto: ANDES.

Två procent av ecuadorianerna ska betala
Motivet att dra tillbaka lagförslaget temporärt handlar också om att Ecuador ska kunna ta emot Påven när han anländer till Ecuador 5-8 juli utan att landet upplever sociala konvulsioner.
Bankiren Guillermo Lasso, som leder högerpartiet CREO sa i en kommentar på beskedet om att lagförslaget dras tillbaka temporärt, att “ecuadorianerna får sova med ett öga öppet” men lovade nya demonstrationer den 19 juni.
Jaime Nebot Saadi är oppositionens andra synbara gestalt som gått i spetsen för demonstrationerna i staden Guayaquil, där han är borgmästare. I en intervju med CNN erkänner han att han är en av dem i ”2-procensgruppen” som ska betala skatt om lagen införs. Han erkänner att han är en av de priviligierade i Ecuador. Trots det vill han inte betala mer i skatt. Han aviserar stora demonstrationer den 25 juni.
Jamil Mahuad, en av Ecuadors många korrumperade presidenter som i likhet med dem störtades från posten av ett folkuppror.

Ruinerade folket men störtades
Guillermo Lasso var finansminister i Ecuadors kanske mest korrumperade regering under 1900-talet. Den 8 mars 1999 utlystes en ”Bankens Helgdag” som pågick under fem dagar. Alla finansiella operationer avbröts. Samtidigt utfärdade president Jamil Mahuad ett dekret om “frysande av 1840 miljoner dollar som satts in under ett år” av sparare. De sociala konsekvenserna blev förödande, över tre miljoner ecuadorianer tvingades emigrera för att de och deras familjer skulle överleva.
Den 21 januari 2000 störtades den Harvardskolade Mahuad av ett uppror som leddes av indianorganisationen Conaie, bönder, fackföreningar, vänstern och delar av unga militära officerare. Få regeringar har avskytts så starkt som just den regering som Lasso var finansminister i. Korrumperade bankirer med politiska band flydde Ecuador och de flesta bosatte sig i Miami.


77 000 dollar per månad
Guillermo Lasso kan kanske belysa motståndet mot den nya arvs- och förmögenhetsskatten i det land där regeringen Correa har halverat fattigdomen och i flera presidentval bokstavligen har krossat den politiska högern.
Lasso var direktör för en av de största bankerna i Ecuador, Banco Guayaquil mellan 1994-7 maj 2012. Han hade en lön motsvarande 77,000 dollar per månad. Minimilönen år 2012 var 292 dollar per månad. Det betyder att Lasso tjänade varje månad lika mycket som en genomsnittsarbetare i Ecuador var tvungen att arbeta 20 år för att kunna komma i motsvara de summa. För år 2014 hade han inkomster motsvarande lönen för 28.000 arbetare under ett år. Drygt 17 procent av Ecuadors lönearbetare som bara har den lagstadgade minimilönen får 354 dollar per månad. President Correa har ökat minimilönerna med 47 procent sedan år 2007.
”2-procensgruppen” förgrundsgestalter är just dessa, Guillermo Lasso och Jaime Nebot Saadi, säger Correa. De är personer som inkasserar gigantiska summor men som i de flesta fallen är befriade från skatteuttag, tillägger presidenten indigerat.
– Vårt mål är att fördjupa demokratin och inleda förändringarna till förmån för majoriteten. Jag hoppas att i denna breda nationella dialog kan fackföreningar, sociala och folkrörelser, akademiker och ungdomar delta där vi för en debatt där argument, inte skrik eller manipulationer, förs fram.
Dick Emanuelsson
Ecuadors president Rafael Correa som har ökat löner och sociala reformer dramatiskt i landet och fått det
ekonomiska FN-organet Celaps erkännande. Han har gett landet politisk och ekonomisk stabilitet trots oligarkins
och USA:s försök att sabotera den demokratiska utvecklingen och ekonomin i landet.

S-regeringen avskaffade arvsskatten
Arvsskatten avskaffades av s-regeringen 2004 och beslutet trädde i kraft 1 januari 2005.
Noll procent på arv är verkligen en låg skattesats. Det är svårt att förstå varför socialdemokratiska Sverige har gått ner till noll procent, sa den omtalade franske ekonomen Thomas Piketty när han talade på ett besök hos LO och S på politikerveckan i Almedalen 2014.
Till råga på allt avskaffades förmögenhetsskatten 2007 av högeralliansen. De märkliga argumenten från bägge regeringarna var att annars skulle de förmögna svenskarna söka sig till skatteparadis, vilket gör i alla fall.
En följd av att förmögenhets- och arvsskatten avskaffades är att vi i dag vet ännu mindre än tidigare om skillnaderna i förmögenhet minskar eller ökar i Sverige, konstaterar Daniel Waldenström, professor vid Uppsala universitet, vars forskning om inkomst- och förmögenhetsklyftor Piketty använder i sin bok.
– Vi vet för lite hur skadlig eller bra den svenska arvs- och förmögenhetsskatten var. Varför utesluter politikerna att återinföra dem när vi inte ens vet vilka effekter skatterna hade? sa Waldenström till Arbetet 2014.
För svenskar med några år på nacken är det bekant att dåtida socialdemokratiska finansministern Gunnar Sträng upprepade gånger kryddade på både arvs- som förmögenhetsskatterna. Och de rika klagade lika mycket som de gör i dag och de tjänade pengar då som nu. Trots att de i dag betalar 0 kronor i skatt.
Precis som i Ecuador.
Dick Emanuelsson