onsdag 24 september 2014

Fackliga demonstrationer i Ecuador


 

Fackliga demonstrationer i Ecuador


Förslag till nya arbetsmarknadslagar upprör känslorna hos facketTEGUCIGALPA / 2014-09-18 / I onsdags förra veckan genomförde den fackliga paraplyorganisationen FUT protester och demonstrationer mot regeringen Rafael Correa på flera platser i landet. Bakgrunden är att regeringen är på väg att förändra arbetsmarknadslagarna.

Sex landsorganisationer samlas sedan decennier i paraplyorganisationen FUT.

– Över hela landet samlades 70.000 personer och enbart i huvudstaden Quito var vi 30.000, säger Mesías Tatamuez, ordförande i den största landsorganisationen CEDOCUT, till när jag ringer upp honom.

Mesías Tatamuez
Men enligt president Correa var antalet betydligt färre än 4.000 medlemmar i Quito, en stad med 2,5 miljoner invånare. I Ecuadors näst största stad Guayaquil, med två miljoner invånare, samlades, enligt pressen, bara tusen personer.

Bakgrunden ska nog ses i att regeringen Correa, som tillträdde i januari 2007, har genomfört vad många statschefer varken vågar eller vill göra; radikala höjningar av minimilönerna och ett slut på “outsorcing”.

Fördubblad minimilön


Men även de sociala och ekonomiska förbättringarna har märkts av vilket skapat en politisk stabilitet i landet där 6-7 regeringar störtades mellan 1997-2005. Correa vinner valen med mer än 60 procent.

Innan maktskiftet 2007 var minimilönen 170 dollar. I dag är den 340 dollar. År 2006 täckte minimilönen endast 66,7 % av ecuadorianens dagliga av förnödenheter, den så kallade ”familjekorgen”. I dag täcker den 100 %.

Correa har också inkluderat den stora informella sektorn och andra arbetargrupper i socialförsäkringssystemet ISSE. Tidigare var bara 26 procent av den ekonomiskt aktiva befolkningen ansluten till IESS, nu är det 43 procent. Sysselsättningen har ökat mest i hela Latinamerika och arbetslösheten, enligt ILO, ligger i december 2013 bara på 4,7 procent, tillägger Ponce.

Presidentvarning


Demonstrationen i huvudstaden Quito inleddes vid 3-tiden på eftermiddagen och vid två gymnasium provocerade maskerade medlemmar från det maoistinfluerade MDP polisen genom att kasta föremål. Ett 20-tal poliser hamnade på sjukhus. På San Franciscotorget i Quitos historiska centrum upprepades provokationerna och polisen beslöt då att upplösa demonstrationen.

President Rafael Correa hade varnat de fackliga ledarna för att våga sig på att försöka destabilisera landet genom sin demonstration. Den genomfördes nästan på 4-årsdagen av statskuppsförsöket, 30 september 2010, som genomfördes av delar av polisledningen och som stöddes av vissa delar av facket och MDP. Även flera USA-finansierade NGO´s backade upp kuppförsöket. Samtidigt med den fackliga demonstrationen, kallade Correa sina anhängare till presidentpalatset. Där samlades, enligt Correa, inte mindre än 12.000 personer.

Flexibel arbetsmarknad?


– Motivet till demonstrationen var inte att söka destabilisera regeringen. Motivet var att förmå regeringen att inte bara besluta och informera utan att lyssna och låta folket delta i besluten. En central punkt i protesterna var att regeringen vill införa en regressiv flexibel arbetsmarknadslagstiftning, understryker Tatamuez.


Enligt LO-ledaren handlade protesterna om beslutet att dra in den 13:e och14:e månadslönen för att betala fördubblingen av minimilönen. Demonstrationen förde också fram kravet på en omfattande jordreform för att garantera det ecuadorianska folket en nationell livsmedelsförsörjning. Den stora lärarkåren å sin sida anser inte att deras pensionsfonder ska administreras av byråkrater i en ny statlig bank.

– Det är mot denna politik som demonstrerade. Polisen skulle inte gått in på San Franciscotorget för de upplevdes som en öppen provokation.

“En Arbetets Revolution”


Correas arbetsmarknadsminister med det klart spektakulära för- och efternamnet Carlos Marx, och det andra efternamnet Carrasco, sa till dagstidningen El Comercio att han inte är främmande för att genomföra förändringar av förslaget till nya arbetsmarknadslagar.

Presidenten, som talade under en jättelik banderoll med texten; “Förenade för en Arbetets Revolution”, sa inför sina anhängare att fackets demonstration var ett “försök av högern att återupprätta den gamla ordningen”. Han underströk att “inför varje revolutionär process uppstår alltid en motreaktion”.

Dick Emanuelsson


Facket i Ecuador

CSE. Bildat 2010.

CTE. Bildat 1944, leds politiskt av kommunistpartiet, PCE.

CEDOC. 1938 under katolskt och det konservativa partiets inflytande som ett svar på det framväxande marxistiska inflytandet inom arbetarrrörelsen. Men 1974 hade CEDOC brutit med både kyrkan och de konservativa och fastställde att organisationen baserade sig på en klassmässig grund.

CEDOCUT. Lämnade CEDOC i början av 1970-talet och betraktar sig som marxistisk vänster.

CEOSL. Bildades 1962 som en gren av FFI, den internationella fackföreningsrörelsen som stöddes av både CIA, visa den amerikanska landsorganisationen AFL/CIO, som den europeiska fackföreningsrörelsen som leddes av socialdemokraterna. Målsättningen var, som i fallet med CEDOC, att stoppa CTE, där kommunistpartiet PCE hade ett starkt inflytande inom den organiserade arbetklassen.

UGTE, för arbetare och bönder. Bildades 1982 och står under politisk kontroll och inflytande av det ecuadorianska maoistpartiet PCMLE.
Dick Emanuelsson