söndag 6 juli 2014

USA-företag gjorde affärer med generna från indianfolk och sålde cellerna till åtta länderMedlemmar från huaoranifolket. De lämnade sin isolering bara för några decennium sedan

 

TEGUCIGALPA / 2014-07-06 / Ecuador stämmer Coriell Institute som sålde ADN-gener från ursprungsfolket huaorani till åtta länder. Även den medicinska fakulteten på Harvarduniversitetet och oljebolaget Maxus från USA utpekas som delaktiga i handeln med mänskliga gener.

Länderna som USA-företaget sålde till är Tyskland, Brasilien, Canada, USA, Indien, Italien, Singapore och Japan. Den ecuadorianska regeringen planerar nu stämma bolaget och de övriga inblandade för att ha tagit blod från huaoranifolket utan samtycke.
Det är Ecuadors utbildningsministerium som på uppdrag av regeringen Rafael Correa år 2010 fick uppdraget att undersöka huaoranifolkets anklagelser mot Coriell, som har sitt huvudkontor i New Jersey.
– Coriell sålde (gener, celler) till minst åtta länder, uppgav viceministern Maria del Pilar Troya.
Från Coriellinstitutets hemsida där de handlar mycket om celler och . . . . .

Harvardforskare

Enligt uttalanden från Coriell mottog företaget 1991 “ett enda provrör” från en forskare som företaget vägrade att namnge. Det innehöll en “ etablerad cellinje av lymfoblastoid som hade tagits från en medlem av Huaoranifolket”, uppgav företaget.
Enligt ministeriet för högre utbildning, vetenskap, teknik och innovation levererades provet av en Harvardforskare. Coriellinstitutet tillade att provet odlades för att producera celler, från vilken DNA extraherades. Enligt Coriell togs forskningsrönen bort 2010 och påstås inte längre vara tillgängligt för forskning.
– Men denna (cellinje) såldes för forskningsändamål. Det visade sig att sedan slutet av 1960-talet fram tills nu, har över 3500 provtagningar genomförts, sa viceministern Pilar Troya.

Blod och vävnader

Men det stannar inte bara vid blodprover, sa Troya. Sedan 1960-talet “har de i en del fall också tagit vävnader. Endast 20 procent av de drabbade Huaoraniindianerna tecknade någon form av överenskommelse med USA-företaget.
Redan 2012 uppmärksammades fallet men det är först nu som president Rafael Correa bestämt sig för att gå till botten med vad som betraktas som människohandel med mänskliga gener.
– Det finns ingen federal lag i USA för att skapa en rättslig grund för fordran i domstol mot Coriell, Maxus eller forskare från Harvard, uppgav Correa.
Men trots de små juridiska utsikterna att få de inblandade USA-företagen och Harvarduniversitetet dömda, spelar fallet med den lilla indianbefolkningen, som  bara uppgår till 3000 personer, som exempel för hur stormakterna och deras transnationella företag tar patent till och med på mänskliga gener.
Correa underströk att Corriell-Institutet genomförde experiment med huaoraniblod på grund av att huaoranifolket, som för bara något decennium sedan, inte hade någon kontakt med civilisationen.
– De är därför immuna mot vissa sjukdomar, tillade Correa.
. . . . samarbete och forskning med USA:s väpnade styrkor

Mot karies

Det är just därför som ursprungsfolk som huaorani är föremål för de transnationella farmaceutiska jättebolagen som vill patentera deras gener. I grannlandet Colombia, med sin enorma flora och fauna och ett 50-tal olika etniska grupper, är ursprungsbefolkningarna permanent utsatta för samma celljägare. Flamman har talat med en antropolog som under tio år arbetade i länet Vaupes som ingår i Amazonas och gränsar till Brasilien i öster. Han vill av säkerhetsskäl vara anonym.
– Ursprungsbefolkningen Maku, som nu kallas Nukak, är en liten reducerad etnisk grupp som är i risk att utplånas. I länet opererade kautsjukproducenter och missionärer. Nakukfolket var bokstavliga slavar under det mer ”spanjoriserade” Tukanofolket.
Nukak-kvinnor i sin boplats i djungeln.


Speciell arvsmassa

Det handlar om en liten reducerad och isolerad nomadgrupp som lever under prekära förhållanden med fiske och jakt. Men de representerar en obegriplig källa för de transnationella läkemedelsbolagen.
 De har ett speciellt genomet (arvsmassa, se wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Genom) just på grund av miljontals år av evolution i isolering. Ett sådant evolutionärt framsteg är att ha en gen som skyddar mot karies. Denna gen smugglades ut och såldes till ett amerikanskt multinationellt företag som tillverkar tandkräm och som patenterade den som sin egendom. På så sätt kan en upptäckt som kan gynna mänskligheten inte utföras eftersom det multinationella inte längre kan saluföra sin anti-karies tandkräm.
Dick Emanuelsson